Suikertantefonds
Voorwaarden en aanvraagformulier

Voorwaarden voor indienen


Suikertante wil de garantie dat het geld goed wordt besteed. Daarom vragen wij onderstaande zaken goed te lezen en alle vragen uit het aanvraagformulier duidelijk in te vullen.


Tips en voorwaarden voor uw aanvraag:

 • Uw organisatie zetelt in Midden-Brabant en richt zich op projecten of activiteiten voor en van inwoners/organisaties in Midden-Brabant. Met name gericht op vrouwen en kinderen zodat ze mee kunnen doen/iets extra krijgen.
 • U bent een organisatie uit Midden-Brabant die zich richt op landen in de wereld met een lage welvaart. U richt zich daarbij op onderwijsprojecten. (Suikertante heeft speciale aandacht voor projecten met een langdurig/ blijvend karakter).
 • Overtuig ons van de noodzaak en bezieling. Daarom vinden we een pitch soms wel fijn om Suikertante te overtuigen.
 • We steunen een volgend project pas als het eerdere is afgerond en akkoord bevonden.
 • Na afloop verwachten we een duidelijke evaluatie met foto’s en uitgaven overzicht (3 foto's, overzicht uitgaven, onderbouwing).
 • We willen dat projecten duidelijk een co-financiering ofwel persoonlijke inzet hebben. Denk aan inzamelingsacties, eigen middelen, andere sponsors, etc.

 

Omdat Suikertante elke aanvraag goed wil kunnen beoordelen, moet deze ingediend worden via onderstaande formulier. 

Graag het formulier downloaden, digitaal invullen en opsturen (samen met de gevraagde documenten) naar info@suikertantefonds.nl 

Stuur ons daarnaast ook nog de volgende documenten:

 • Projectplan
 • Begroting van het project
 • Dekkingsplan
 • Jaarrekening


Hoe gaat het indienen bij een project bij suikertante in z’n werk?

 • Suikertante verzamelt alle aanvragen en vergadert 4x per jaar over de ingediende aanvragen. Suikertante beoordeelt of het de ingediende projecten binnen de doelstellingen valt. Bij een (te) groot aantal projecten maakt suikertante een voorselectie van initiatieven.
 • Daarna neemt tante binnen 2 weken een besluit wat aan jou wordt medegedeeld en schriftelijk wordt bevestigd.


NB. Wij behouden ons het recht voor projecten zonder opgaaf van reden af te wijzen.