Suikertantefonds
Voorwaarden

Voorwaarden voor indienen


Suikertante wil de garantie dat het geld goed wordt besteed. Daarom vragen wij onderstaande zaken goed te lezen en alle vragen uit het aanvraagformulier duidelijk in te vullen.


Tips en voorwaarden voor uw aanvraag:

 • De grens voor steun aan projecten in de regio Midden-Brabant ziet u onder Suikertante steunt.
 • Uitsluitend Tilburgse stichtingen werkzaam in derde wereld landen kunnen voor hun projecten een aanvraag indienen.
 • Voor Kenia maken we een uitzondering. Aanvragen voor projecten in Kenia kunnen zowel uit Nederland als uit kenia zelf komen. (Een Engelstalige pagina en formulier zijn in de maak).
 • Overtuig ons van de noodzaak en bezieling. Daarom vinden we een pitch soms wel fijn om Suikertante te overtuigen.
 • We steunen een volgend project pas als het eerdere is afgerond en akkoord bevonden.
 • Na afloop verwachten we een duidelijke evaluatie met foto’s en uitgaven overzicht (3 foto's, overzicht uitgaven, onderbouwing).
 • We willen dat projecten duidelijk een co-financiering ofwel persoonlijke inzet hebben. Denk aan inzamelingsacties, eigen middelen, andere sponsors, etc.

 

Omdat Suikertante elke aanvraag goed wil kunnen beoordelen, moet deze ingediend worden via een van onderstaand formulieren. 

Onderaan ziet u 2 buttons waar een formulier onder zit. Wilt u het formulier van uw keuze downloaden, invullen en opsturen (samen met de gevraagde documenten) naar info@suikertantefonds.nl 


Stuur ons daarnaast ook nog de volgende documenten:

 • Projectplan
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Statuten
 • Uittreksel KvK
 • ANBI-Beschikking
 • Jaarverslag
 • Jaarrekening


Hoe gaat het indienen bij een project bij suikertante in z’n werk?

 • Suikertante verzamelt alle aanvragen en vergadert 4x per jaar over de ingediende aanvragen. Suikertante beoordeelt of het de ingediende projecten binnen de doelstellingen valt. Bij een (te) groot aantal projecten maakt suikertante een voorselectie van initiatieven.
 • Daarna neemt tante binnen 2 weken een besluit wat aan jou wordt medegedeeld en schriftelijk wordt bevestigd.


NB. Wij behouden ons het recht voor projecten zonder opgaaf van reden af te wijzen.